Číst

Vydavatel: TF JU, Centrum filozofie pro děti

Kategorie: Akademické príručky

Rok vydání: 2013

Velikost knihy: 1,88 MB

ISBN: 978-80-7394-432-2

Poslední aktualizace: 25. 1. 2018

Formát knihy: PDF

Kritické a tvořivé myšlení: není to málo?

Autor:
Petr Bauman (ed.)

Cílem knihy je přitáhnout pozornost k fenoménu myšlení, resp. k problematice rozvoje myšlení, jako k interdisciplinárnímu problému, a to z hlediska filosofie, teologie, psychologie a pedagogiky. Kniha není pojata jako vyčerpávající přehledová publikace, spíše se výběrově zaměřuje na témata či „políčka“ příliš „neoraná“, představuje několik „sond“ do problému. Ačkoli se vztahuje k programu Filozofie pro děti, v této publikaci nejde prvoplánově o praktickou realizaci tohoto programu, ale spíše o jeho východiska a kontext, ke kterému se vztahuje. Kniha vychází z předpokladu, že rozvoj myšlení nelze (resp. není dobré) redukovat na osvojování intelektových dovedností (thinking skills). Proto je určena zejména těm čtenářům, kteří chtějí vidět „pod povrch“ této problematiky a dále o tématu přemýšlet.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.