Číst

Vydavatel: Žilinská univerzita v Žiline

Kategorie: Bezpečnostné vedy

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 7,11 MB

ISBN: 978-80-554-1911-4

Poslední aktualizace: 6. 4. 2023

Formát knihy: PDF

Aktívna a pasívna bezpečnosť. Vozidlá

Autor:
Peter Vertaľ

Dopravné nehody vozidiel sú veľmi častým javom, s ktorým sa bežne stretávame v premávke. Vďaka implementácii moderných prístupov v konštrukcii vozidiel je dlhodobý trend poklesu dopravných nehôd. S nástupom automatizovanej, robotizovanej alebo autonómnej prepravy osôb sa stále sprísňuje legislatívne krytie posádky vozidla a zvyšuje sa bezpečnosť vozidiel. Prvky aktívnej bezpečnosti preberajú do značnej miery kontrolu nad bezpečnosťou premávky a predchádzajú tak možným nehodám. Prvky pasívnej bezpečnosti dosiahli v poslednej dekáde technologický vrchol v ochrane posádky po nehode a zabezpečili tak bezpečný vnútorný priestor pre posádku vozila.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.