Číst

Vydavatel: Žilinská univerzita v Žiline

Kategorie: Bezpečnostné vedy

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 6,92 MB

ISBN: 978-80-554-1864-3

Poslední aktualizace: 6. 4. 2023

Formát knihy: PDF

Aktívna a pasívna bezpečnosť. Chodci

Autor:
Peter Vertaľ

Zraniteľní cestní účastníci – vulnerable road users. Tento pojem je v odbornej verejnosti a oblasti výskumu a vývoja používaný na označenie účastníkov cestnej premávky, ktorí sa pohybujú po vozovke alebo v jej okolí, peši alebo na prepravnom prostriedku. Prevažne sa tým smeruje pozornosť na chodcov. Medzi vulnerable road users možno zaradiť aj osoby pohybujúce sa na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežkách, skateboardoch a ďalších, väčšinou nemotorových mestských dopravných prostriedkoch, využívaných pre presun osôb. Výskyt chodcov v cestnej premávke možno považovať za najčastejší prípad rizikových dopravných situácii, a práve tomu je venovaná pozornosť v tejto publikácii.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.