Číst

Vydavatel: Žilinská univerzita v Žiline

Kategorie: Ekonómia a management

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 2,44 MB

ISBN: 978-80-554-1840-7

Poslední aktualizace: 7. 2. 2023

Formát knihy: PDF

Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov (na Slovensku a v Rakúsku)

Autor:
Jozef Klučka, Alexander Kelíšek, Stanislava Strelcová, Rudolf Grünbichler

Každý podnikateľský aj nepodnikateľský subjekt si stanovuje ciele, ktoré chce
dosiahnuť. Preto musí efektívne a účinne vynakladať zdroje, sledovať kľúčové
procesy (s ohľadom na core business) a analyzovať dosiahnuté výsledky.
Tento proces hodnotenia fungovania podniku/organizácie sa historicky vyvíjal. Jeho
logika je v požiadavke každého subjektu (majiteľov, stakeholderov), aby boli
informácie o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch. Súčasne s tým, aby tieto
informácie slúžili na podporu manažérskeho rozhodovania. Cieľom je teda
zodpovedanie dvoch kľúčových otázok: zhodnotenie vloženého kapitálu a zvýšenie
konkurencieschopnosti podniku.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.